Nyhet | 2009-03-20 | 10:40

Studie om havsörnar vid Biotestsjön klar

Havsörnar vid Biotestsjön

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga upp till femton vindkraftverk vid Biotestsjön i Forsmark. Som ett led i undersökningarna gjordes en studie av hur havsörnarna i området kan komma att påverkas och resultaten från den studien har nu sammanställts.

I oktober 2007 påbörjades undersökningar av havsörnarnas beteende och flygmönster i området runt Biotestsjön i Forsmark. Syftet med studien var att analysera möjligheterna för samexistens mellan vindkraft och havsörnar. Under det år som studien pågick besökte minst ett hundratal olika havsörnar området. Enligt Gustav Egerup, projektledare på Vattenfall Vindkraft, visar resultaten att riskerna vid etablering av en vindkraftspark är begränsade. De flesta örnar flyger under de planerade rotorhöjderna.

Vattenfall går nu vidare med undersökningarna. Som en uppföljning av studien i Forsmark kommer man nu att inrätta ett forskningsprogram om havsörnar och vindkraft. Expertis kopplas till projektet och resultatet, som ska vara tillgängligt för alla, kan komma att få stor betydelse för Vattenfalls pågående vindkraftsetablering.

Biotestsjön värms upp av Forsmarks kraftverks kylvatten och är tio grader varmare än omgivande hav. Här trivs fiskarter som löja, mört och abborre och ett rikt fågelliv har utvecklats genom åren. Vid en eventuell byggnation av vindkraftverk ska havsörnarna visas stor hänsyn och ett kontrollprogram instiftas i syfte att se till att örnarna inte råkar illa ut. Tillstånd kommer också att krävas enligt miljöbalken.

Vindkraftsprojektets kommunikatör i Forsmark är Anders Markgren.

Anders Markgren

För mer information kontakta:

Anders Markgren 0173-82009


Havsörnsstudien (PDF 1200 kb)
Forsmark vindkraft