Nyhet | 2011-01-19 | 09:40

Studie: Vindkraftverk utgör liten risk för havsörnar

Vattenfall genomför alltid ingående studier av miljökonsekvenser inför en vindkraftsetablering. I oktober 2007 inleddes en omfattande undersökning av havsörnar vid Biotestsjön. Experter studerade havsörnarnas flygmönster och beteenden på plats under ett års tid. Resultaten från studien visade på att riskerna bedöms som begränsade. Biotestsjön är för örnarna ett födosökningsområde, vilket innebär att örnarna flyger lågt under vindkraftverkens rotorer.

Studierna av havsörnarna fortsätter kontinuerligt för att utröna hur vi kan skapa goda möjligheter för samexistens mellan vindkraftverk och havsörnar. Nationell och internationell expertis deltar i arbetet som tillför ny kunskap. Till stor nytta för vindkraftprojektet förstås, men som även bidrar till forskningen om havsörnar.

I januari 2010 presenteras en ny rapport där internationell expertis utgått från uppdaterade beräkningsmetoder och de senaste forskningsrönen om havsörnar i sina studier. Den nya rapporten bekräftar tidigare resultat; maximalt 1-2 havsörnar riskeras per år, vilket innebär begränsade risker för en betydande påverkan av havsörnsbeståndet.

Läs hela rapporten här.