Nyhet | 2010-10-07 | 08:55

Styrstavarna felfria vid Forsmark 3

Samtliga styrstavar, som enligt plan provats vid Forsmark 3 under årets revision, är felfria. Detta glada besked meddelas av Forsmarks Kraftgrupp AB.

Forsmarks Kraftgrupp AB konstaterade redan 2008 att 40 procent av styrstavarna vid Forsmark 3 uppvisade indikationer på sprickbildning i styrstavsförlängarna. Styrstavar av en ny och tåligare modell installerades under revisionen förra året och samtliga av dessa styrstavar har provats utan att några indikationer på sprickbildning har hittats.

– De nya styrstavarna är inte delbara och har en tryckpolerad yta för att öka tåligheten, säger Tomas Hägg som är biträdande kommunikationschef vid Forsmarks Kraftgrupp AB.
Men också styrstavar av äldre modell, som fortfarande används i Forsmark 3, har befunnits vara felfria vid den kontroll som gjorts vid årets revision.

– Det stämmer. Vi har även anpassat driftsättet i en zon där hett vatten blandas med kallt vat-ten, vilket minskar påfrestningarna för styrstavarna. De analyser och åtgärder som Forsmarks Kraftgrupp AB vidtagit har motsvarat våra förväntningar och vi fortsätter vårt arbete med robusta och hållbara lösningar för en trygg och säker elproduktion, säger Tomas Hägg.

För mer information kontakta

Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-362 17 72, tomas.hagg@forsmark.vattenfall.se