Nyhet | 2007-09-12 | 11:15

Suorvagranskningen fortsätter

Expertpanelens granskning av Suorvadammen i Lule älv fortsatte under tisdagen.

Dag två av den internationella granskningen av Suorvadammen i Lule älv fortsatte under tisdagen med nulägesrapporter samt tillbakablickar över vad som gjorts; hur konstruerades, dimensionerades och byggdes Suorvadammen till exempel?

Under tisdagens föredrag och panelutfrågning i LapponiaPorten i Porjus, var första punkten för dagen hur dammsäkerhetsarbetet bedrivs idag inom Vattenfall. Vattenfalls säkerhetscontroller Urban Norstedt pratade om säkerhetsinstruktioner och policies och Claes-Olov Brandesten, dammsäkerhetsansvarig i Vattenfall, om den övergripande styrningen av dammsäkerhetsarbetet. Investeringsprogrammen i dammar beskrevs av Kjell-Åke Wallin och Erik Nordström, båda från Vattenfall Vattenkraft.

Lule älv stod sedan i fokus vad gäller vattenkrafthistorik, utvecklingen av vattenkraften i älven, geologiska och hydrologiska aspekter mm. Efter detta avbröts för frågor från de tre experterna om framtida extrema flöden, beräkningar som dammar dimensioneras efter. Vattenfall följer svenska riktlinjer och gör sina bräkningar efter dem medan exempelvis Kanada, med liknande klimat, följer en annan beräkningsmodell.

Efter att ha ägnar förmiddagen åt allmänna diskussioner och föredrag om Lule älv, klimat och dammsäkerhetsarbete, blev eftermiddagen helt Suorvainriktad. Vattenfalls dammexperter redogjorde i detalj för konstruktionen av dammens olika delar samt hur tillsynen och driften av den sköts idag. Även händelser som inträffat under åren togs upp.

Idag onsdag 12 september avslutas föredragsdelen av granskningen med ett pass om vad som är på gång och vad som planeras.
Granskningen är ingen monolog från Vattenfalls sida, tvärtom eftersträvas en dialog med experterna om hur Vattenfall ska kunna bli ännu bättre i sitt dammsäkerhetsarbete. Vatenkraftens chef Kjell Isaksson uttryckte det önskade samarbetet så här i sitt välkomsttal i måndags:

– Jag ser fram emot att granskningen ska visa att säkerheten och säkerhetsarbetet i Suorva håller hög internationell standard. Samtidigt hoppas jag att expertpanelen ger oss råd om hur säkerhetsarbetet kan förbättras ytterligare.

Granskningen avslutas under onsdagseftermiddagen med att granskarna lämnar en muntlig preliminär rapport till Vattenfall. Om två veckor kommer en skriftlig preliminär rapport som Vattenfall har möjlighet att bemöta och komplettera. Den slutliga dammsäkerhetsrapporten för Suorva beräknas sedan komma under första halvan av november.