Nyhet | 2012-01-17 | 15:02

Svängigt år för Vattenfall Vattenkraft

2011 blev ett svängigt år för Vattenfall Vattenkraft Sverige. Året inleddes med rekordlåga nivåer i vattenmagasinen men slutade med välfyllda.

– Årsproduktionen för 2011 blev 31,5 TWh, något över plan, säger Mats Brännström, produktionschef.

En vårflod som satte in en månad tidigare än normalt gav välbehövlig påfyllning i vattenmagasinen som nästan nått sin nedre gräns för vad som är tillåtet att tömma. Redan i april strömmade smältvattnet till. Sommaren var ganska normal ur hydrologisk synvinkel, men från och med i mitten av augusti och ända fram i december låg tillrinningen till vattenmagasinen konstant över snittet.

– Under året förändrades den hydrologiska balansen i det nordiska systemet från ett underskott på 43 TWh till ett överskott på drygt 10 TWh. En sådan stor vändning är exceptionell, säger Mats Brännström.

Ovanligt mycket spillvatten

Tillrinningen var så stor på många håll att flera av kraftstationerna inte kunde ta hand om allt vatten, så produktionsåret 2011 innehöll även ovanligt mycket spillvatten som inte gick att ta till vara.

– 2012 har inletts med välfyllda magasin vilket ger goda förutsättningar framöver. Vi har god tillgänglighet till maskinparken både vid våra 54 storskaliga kraftstationer, liksom vid de småskaliga, som är ungefär lika många. Sammantaget har Vattenfalls vattenkraftverk en kapacitet på 8.000 MW, vilket är ungefär hälften av Sveriges vattenkraftproduktion.