Nyhet | 2008-02-29 | 11:10

Svar på DI 27/2 om att vi håller igen på kärnkrafsproduktion

Peter Wigert från Telge Kraft tycks leva i en konspiratorisk värld. Wigert hänvisar till en rapport som han själv står bakom som visar att svenska kärnkraftverk utnyttjas i lägre grad än de finska. Av detta drar han slutsatsen att Vattenfall medvetet undanhåller elproduktion. Det är en felaktig slutsats.

Kärnkraftverken i Sverige har länge varit bland de bästa i världen vad gäller utnyttjandegrad. I Finland är man ännu bättre, utnyttjandegraden där är högst i världen. Förklaringen bakom detta är bl a att Finland har en modernare kärnkraftspark än Sverige, vilket kräver mindre underhåll. Vattenfall hade dessutom under 2006 ett långvarigt och ofrivilligt stopp i en av Forsmarks reaktorer. Vi investerar 82 miljarder kronor i produktion i Norden fram till 2016, 25 miljarder av dessa på vår befintliga kärnkraft.

Vi har en nordisk elmarknad där Vattenfalls andel av elproduktionen är ca 20%. Konkurrensverket konstaterar i sin rapport när det gäller marknaden för elproduktion: "På en sådan marknad har varken Vattenfall eller något av de andra företagen var för sig eller tillsammans, marknadsandelar som i sig tyder på dominans."
 
Att Wigert presenterar ogrundade anklagelser säger mer om Telge än om Vattenfalls elproduktion. Det är knappast något som elkonsumenterna vinner på.

Hans von Uthmann
Vice VD Vattenfall AB och Chef Vattenfall Norden

Läs mer

Om kärnkraft