Nyhet | 2008-02-29 | 11:15

Svar på insändare i UNT 27/2 om att vi håller igen på vattenkraftsproduktion

Camilla Norinder undrar i en insändare i UNT 27/2 varför Vattenfall inte kör vattenkraften för fullt.

Det är riktigt att vattenkraften inte alltid körs maximalt – däri ligger en stor del av det förträffliga med vattenkraft. Vatten går att spara i vattenmagasinen för att användas när det behövs som bäst.

Om kraftbolagen i varje stund kör så mycket det går, det vill säga när det finns vatten i magasinen, så skulle vattnet inte räcka till när det behövs som bäst, nämligen på vintern när efterfrågan är som störst.

Priset är signalsystemet till elproducenterna så att vattnet utnyttjas optimalt. När behovet av el är som störst, ja då är priset på börsen som högst. Så kraftproducenternas, den enskilda individens och det samhälleliga intresset sammanfaller.

Insändaren är välkommen att besöka oss för att se hur detta går till i praktiken.

Läs mer

Om vattenkraft