Nyhet | 2008-10-30 | 11:45

SvD och kolkraften

Svenska Dagbladet (SvD) publicerade den 27 oktober på debattforumet Brännpunkt en replik från Vattenfall med anledning av en debattartikel den 20 oktober. Koncernens kommunikationsdirektör Carolina Wallenius bemöter där kritik om kolkraftens konsekvenser i Tyskland. Vattenfalls replik kortades och redigerades. Här är ursprungstexten.

Idag vill nog de flesta av oss se en större andel förnybara energislag. Men nya lösningar tar tid att utveckla. Vindkraft, biobränsle och andra energikällor kan inte på den tid som står till förfogande ersätta produktionen från till exempel ett kolkraftverk.

Idag står kolkraften för nästan 50 procent av Tysklands elproduktion. I de områden som berörs finns en stark politisk och opinionsmässig förståelse för det, vilket också indirekt framkommer i Carl Schlyters och Elisabeth Schroeders artikel. Först vill vi kort bemöta några av alla sakfel i texten.

Vattenfall har inte ”köpt” gruvor i Brandenburg. I december lämnar vi in en ansökan hos delstatsregeringen om att få fortsätta utvinna kol. Det tar tio år innan vi får besked och ytterligare tio innan vi kan påbörja arbetet. Det är en lång process som sker i nära samråd med politiker och boende. Vattenfalls anläggningar förbrukar inte vatten. Vi tar upp det ur dagbrotten, renar det och ser till att det kommer till användning, bland annat för att anlägga sjöar i gruvor från DDR-tiden eller genom att återföra det till naturen.

Det är däremot sant att vissa invånare fick beskedet att vi ansökt om att utöka kolbrytningen via radio. Det var en stor besvikelse. Vi hade planerat en presskonferens, men någon gick till medierna innan. Vi är de första att beklaga det.

Det är en känslig sak att flytta en by och givetvis har det uppstått konflikter, men processen har ändå varit så pass smidig att LKAB varit på studiebesök inför flytten av Kiruna. Även i Sverige händer det att invånare måste flytta när samhällsintressen går före.

Vad händer då med de boende? Invånarna i byarna i Tyskland blir erbjudna ett nytt, arkitektritat boende och får själva vara med och bestämma hur det ska utformas. Nya skolor, idrottshallar, brandstationer och kulturhus har byggts och sjöar anlagts. Det kan låta som uppochnervända världen men idag finns det byar som vill bli flyttade.

Vattenfalls mål är att vara klimatneutrala till 2050. Vi planerar att investera nästan sex miljarder kronor per år i förnybara energikällor de närmaste fem åren. Genom vårt signatur-initiativ engagerar vi människor att skriva under vårt klimatmanifest för att motivera politiker att sätta pris på utsläppsrätter, ge stöd till ny teknik och klimatmärka produkter. Vi är stolta över att vårt klimatarbete kommer svenska folket till del.

Carolina Wallenius
Kommunikationsdirektör, Vattenfall AB