Nyhet | 2009-07-31 | 10:41

Svensk vindkraft uppmärksammas av CNN World Report

I CNN World Report uppmärksammades nyligen Sverige som ett av världens ledande länder inom vindkraftsinvesteringar. I inslaget intervjuades Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi, Maud Olofsson, näringsminister och vice statsminister, och Vattenfalls chef för Business Development, Göran Lundgren. I inslaget berättar Matthias Rapp, vd på Svensk Vindenergi, varför just Sverige har så goda förutsättningar för en utökad produktion av vindkraft. Näringsminister och vice statsminister Maud Olofsson påpekar att de växande satsningarna på vindkraft och annan förnybar teknologi i Sverige och i resten av Europa kommer att skapa många nya jobb. Vattenfalls chef för Business Development, Göran Lundgren talar om elektricitetens allt viktigare roll i arbetet för att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Ett exempel på Vattenfalls investeringar inom detta är samarbetet med Volvo kring utvecklingen av plug-in hybridbilar som laddas med el. Klicka nedan för att se CCN World Report-inslaget. Reportaget om svensk vindkraft börjar efter 3 minuter och 45 sekunder.