Nyhet | 2012-02-17 | 15:21

Svenskt system för strålskydd stabilt enligt IAEA

Det svenska systemet för strålsäkerhet är stabilt och väl utvecklat. Det visar den granskning som Internationella atomenergiorganet (IAEA) i dag presenterat för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

I ett pressmeddelande på SSM:s hemsida, med anledning av granskningen, kan man också läsa att IAEA lyfter fram moderniseringen av de kärntekniska anläggningarna i Sverige med säkerhetshöjande åtgärder som ett gott exempel.

SSM är Forsmarks tillsynsmyndighet och övervakar den verksamhet som bedrivs vid kärnkraftverket. Myndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet i Sverige.

Till SSM:s pressmeddelande