Nyhet | 2010-06-11 | 11:09

Sveriges yngsta kärnkraftverk firar 30 år

I år är det 30 år sedan Forsmarks första reaktor driftsattes. I en nyutgiven jubileumsskrift kan du läsa mer om Forsmarks historia med anledning av 30-årsjubileet.

I slutet av 1980 började Forsmark 1 att leverera el till det svenska elnätet. Forsmark 2 startade sin provdrift ungefär samtidigt för att sedan börja leverera el året efter. Driftsättningen av Forsmark 3 dröjde ytterligare några år och reaktorn firar 25 år i augusti i år.

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk och samma år som Forsmark firar 30 års drift passerade kärnkraftverkets tre reaktorer en sammanlagd elproduktion om 600 terawattimmar. Sedan starten 1980 har Forsmark producerat lika mycket el som hela Sverige använder under fyra år.

Ta del av Forsmarks spännande historia genom att ladda ner jubileumsskriften nedan.

30 års drift i Forsmark