Nyhet | 2010-01-18 | 08:00

Systemtester i full gång efter TWICE-installationerna på R2

Vägen fram till återstart av Ringhals 2 går genom ett antal systemtester av ökande komplexitet. Ett av dessa tester är SOT – sidoberoende test.

Förberedelse inför SOT-test

Det är högt tryck på R2-simulatorn som är en exakt kopia av det nyligen installerade kontrollrummet på Ringhals 2. Många vill använda simulatorn för förberedelser och träning i samband med TWICE-projektet, vid sidan om skiftpersonalens ordinarie återträning och utbildning.

– Här är folk fram till kl 11 på kvällarna och ibland på helgerna också, säger Gunnar Svensson, instruktör på KSU, Kärnkraftssäkerhet och utbildning.

Varje torsdag under hela hösten har utbildning inför SOT-testerna pågått. Samtliga skiftlag tränas, eftersom det inte på förhand går att säga exakt under vilka dagar testet kommer att genomföras.

Gunnar Svensson

– Intresset är jättestort inför detta, säger Gunnar. Sidoberoende tester görs normal bara när man startar upp en helt ny anläggning, men eftersom ombyggnaderna i TWICE är så stora behöver det förnyas.

SOT testar oberoendet

Syftet är att verifiera att elmatningen till säkerhetsfunktionerna på anläggningens så kallade A- och B-sidor fungerar oberoende av varandra. En sida i taget görs helt spänningslös, utan tillgång till reserv- eller batterimatning, varvid även hälften av indikeringen i kontrollrummet försvinner. Därefter testas alla automatiska och manuella säkerhetsfunktioner på den spänningssatta sidan. Dessutom ingår dieselsekvenstest på spänningssatt sida för att bekräfta att alla kringsystem fungerar.

– När vi kört SOT-tester i simulatorn har vi hittat förvånansvärt få fel, säger Gunnar. Det bådar gott för de riktiga testerna. Vi har ju samma mjukvara i datorerna här som i anläggningen, och de fel som upptäckts har korrigerats och ändringar förs över efter hand.

Återstarten av Ringhals 2 är planerad till mitten av februari.

Ser fram emot nya kontrollrummet

För reaktoroperatör Patrik Martinsson är det efterlängtat att få börja starta upp anläggningen igen.

Patrik Martinsson

– Visst har man längtat att få köra anläggningen från det nya kontrollrummet, säger Patrik. Arbetsmiljön blir fräschare och lugnare. Vi får mer information om processen direkt via dataskärmar och kan ha koll på fler aktiviteter samtidigt.

– Jag känner mig väl hemma i kontrollrumsmiljön. Eftersom jag även gjort min befattningsutbildning i den nya simulatorn har jag fått mycket extra simulatortid.

Läs mer

Massiv modernisering när ny teknik installeras på Ringhals 2