Nyhet | 2007-05-31 | 09:00

Tandkrämstuber och filmjölkspaket blir värme i Uppsala

Knappt ett ton förpackningar med förbjudna vätskor beslagtas varje dag på Arlanda. De kommer från resenärer som inte följt de nya säkerhetsreglerna för handbagage. Förpackningarna pressas samman så vätskorna försvinner och avfallet kan bli värme i Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala.

Sedan de nya säkerhetsbestämmelserna infördes på Arlanda har behovet att göra sig av med allt tillkommande avfall ökat dramatiskt. Reglerna innebär bland annat att allt som är flytande ska få plats i en 1-liters plastpåse och att varje förpackning får rymma högst 1 dl.

Vattenfalls nya avfallsförbränningsanläggning i Uppsala tar emot ca trettio ton plastförpackningar i månaden från Arlanda. Det kan låta mycket, men det är bara en liten del, mindre än en procent av den totala avfallsmängden som förbränns där varje månad.

Vid Säkerhetskontrollen på Arlanda källsorterar man allt i stora tunnor och rensar bort till exempel alkohol och vassa föremål så att dessa kan destrueras på ett riktigt och miljövänligt sätt. Mest är det vattenflaskor samt en del parfymer, raklödder och tandkräm. Men det förekommer även förpackningar med smör, filmjölk, och ärtsoppa.

Innehållet i tunnorna tippas ner i en komprimeringsmaskin där vätskorna pressas ut. Kvar blir torra plastflaskor och andra förpackningar som blandas med övrigt brännbart avfall. Varje dag rullar det en bil med 10 ton brännbart avfall till Uppsala från Arlanda.