Nyhet | 2010-09-10 | 11:33

Tanktester inom vågkraftsteknik

Vattenfalls Ocean Energy-program har under sommaren utfört tester tillsammans med det irländska bolaget Wavebob Ltd. Huvudsyftet har varit att testa Wavebob-modellens överlevnad och produktionsförmåga, samt att lära sig mer om Wavebobs tekniklösning. I laboratoriemiljö testades två Wavebob-modeller, en förenklad och kraftigt nedskalad överlevnadsmodell och en större produktionsmodell. Överlevnadsmodellen utsattes för extrema vågklimat i laboratoriets testtank för att testa konstruktionens hållbarhet. Produktionsmodellen testades i olika typer av vågklimat för att mäta funktionalitet och effekten den genererade. Gunilla Andrée, projektledare och utbildad oceanograf* vid Vattenfall Research and Development AB, säger att samarbetet med Wavebob fungerade bra. – Vi lärde oss mer om tekniken och fick en bra förståelse för hur olika vågklimat påverkar modellerna. Att göra egna observationer ger så mycket mer information jämfört med att bara läsa en skriftlig rapport efter slutförda tester. Det var även givande för oss att delta i diskussionerna kring designen av modellerna och i arbetet med att analysera och utvärdera testerna. – Den förväntade produktionseffekten räknas ut genom matematiska beräkningar och testerna är viktiga för att verifiera att beräkningarna stämmer. [caption id="attachment_7614" align="alignnone" width="450" caption="I laboratoriemiljö har två Wavebob-modeller testats, en förenklad och kraftigt nedskalad överlevnadsmodell och en större produktionsmodell."][/caption] Vattenfalls förhoppning är att vågkraft ska vara en kommersiellt gångbar energikälla inom tio till femton år och satsningarna inom området har ökat. Vattenfall har uttalat en ambition om att Vattenfall ska producera 30 TWh från vågkraft årligen år 2030. Vågkraftpark utanför Shetlandsöarna Vattenfall och Pelamis Wave Power har gemensamma planer på att etablera en vågkraftpark utanför Shetlandsöarna i östra Atlanten. Inledningsvis planeras parkens installerade kapacitet kunna uppgå till 10 MW år 2014, och parken kan senare expandera till att producera många gånger den kapaciteten. Under hösten 2010 planeras även tank tester tillsammans med Pelamis Wave Power där Ocean Energy-programmet kommer att medverka. Fakta Wavebob Ltd. (Irland) Wavebobs vågkraftverk är en ringformad boj som i mitten är länkad med en stor vertikal undervattenskropp. De båda enheterna rör sig i förhållande till varandra i vågorna. Via ett hydrauliskt system omvandlas rörelserna till elektricitet. Pelamis Wave Power (Skottland) Långa, cylinderformade bojar ihopkopplade till långa ”ormar” (pelamis är latin för en sorts havsorm). Kopplingarna mellan bojarna driver via hydraulik generatorer som ger ström i ledning ner till en matarstation på havsbotten och vidare till land. *Oceanografi Oceanografi är vetenskapen om jordens oceaner och hav. Oceanografi är ett mycket brett forskningsområde där haven studeras ur fysiskt, kemiskt, biologiskt och geologiskt perspektiv. En oceanograf studerar bland annat havets strömmar, vågor och temperaturer och vad det finns för energier i havet.