Nyhet | 2013-03-01 | 16:14

Teknikprogram från årskurs 1 på Forsmarks skola

Forsmarks skola
Från och med i höst erbjuder Forsmarks skola för första gången teknikprogram redan från gymnasiets årskurs 1. Ansökningsförfarandet är i gång och intresset verkar vara stort.

Hittills har 25 ansökningar kommit in, varav 13 sökande är från Östhammars kommun.

– Det här är mycket glädjande. Kommunen har endast haft ett fåtal sökande till teknikprogrammet de senaste åren, så det här är ett trendbrott, säger Per Lannerhed, verksamhetschef för Forsmarks skola.

Teknikprogrammet finns också på Bruksgymnasiet i Gimo, dock med en annan inriktning. Forsmarks skola kommer att ha ett tydligt fokus på energi i sin utbildning.

– Alla ämnen inom våra program har en tydlig energiprofil, vilket gäller även teknikprogrammet i årskurs 1. Förhoppningen är att detta bidragit till det ökande intresset, säger Per Lannerhed.

Elever på Forsmarks skolaCarl Smed, Emeli Karlström och Emil Olsson är/har varit elever på Forsmarks skola. De uppskattar skolans närhet till kärnkraftverket.


Forsmarks skola, som hittills bara erbjudit årskurs 2 och 3 för gymnasiet, har under senare år brottats med sjunkande elevantal. Orsaken tros vara dels ett sjunkande intresse för teknikutbildningar i allmänhet, dels förändrade regler för riksintag, som påverkar förutsättningarna för elever från mer avlägsna kommuner att söka till skolan.

Men nu hoppas man alltså att trenden har vänt.

– Det är inspirerande och hoppfullt att så många redan visat intresse för satsningen på årskurs 1. Det blir också en positiv utmaning för oss på skolan med en ny målgrupp att arbeta med, säger Per Lannerhed.

Per Lannerhed, verksamhetschef, och Christer Ström, rektor på Forsmarks skola.Per Lannerhed, verksamhetschef, och Christer Ström, rektor på Forsmarks skola.


Ansökningstiden gick ut den 15 februari men alla resultat är inte färdigräknade förrän i början av mars. En andra intagning (omval) sker sedan i mitten av maj. Övriga linjer som skolan erbjuder till hösten är årskurs 2 och 3 inom tekniska respektive naturvetenskapliga programmen.

Till Forsmarks skola
Uppsala Nya Tidning: Fer väljer tekniska program