Nyhet | 2010-05-26 | 14:27

Testen – så nära verkligheten man kan komma

I Testen, Ringhals test- och utbildningscenter, förbereds revisionerna. Att ett jobb kan övas in, innan det utförs i anläggningen, gör det möjligt att planera arbetet bättre, minska stråldosen till personalen och dra ner på avställningstiden. Var tionde år genomförs en lagstadgad test av reaktortankarna. Årets reaktortankprovning på Ringhals 3 och Ringhals 4 kommer att bli den mest omfattande som gjorts och ska även genomföras på kortaste tid någonsin. Detta tack vare nya robotar som Ringhals utvecklat i samarbete med ÅF-kontroll. [caption id="attachment_6103" align="alignleft" width="224" caption="Roboten Skidbladner används för att prova reaktortankens svetsar."][/caption] Simmande robotar De nya robotarna är mindre och ”självsimmande” och kan därför användas samtidigt i reaktortanken. Att få ihop det hela, med tre till fyra robotar i reaktortanken samtidigt, kräver mycket logistik. Därför tränades delmomenten i Testen under ett par veckor under våren. Träning av teknik och personal Det var full aktivitet när de nya robotarna provades samtidigt i Testens 6x6 meter stora och 8 meter djupa bassäng. Bland annat kontrollerades om inbyggda fel kunde hittas i modeller av reaktortankens delar. Från bassängkanten granskades resultaten och man kunde också följa förloppet via en kamera. Träningen är inte bara en test av robotarna, utan även av personalen från ÅF-kontroll, som ska kunna avgöra om insamlade data duger för analys och ha förmågan att tolka dem rätt. I midsommarhelgen drar provningarna igång på R4:s revision. Testen ett gott exempel Ringhals är det enda svenska kärnkraftverket med en egen testlokal. En anledning till detta är att vi är ensamma i Sverige om att ha tryckvattenreaktorer. Leverantörerna befinner sig på andra sidan jordklotet och är alltså svåra att nå vid akuta problem. Tidigare i år lyfte FN:s atomenergiorgan IAEA fram, som ett gott exempel för andra i branschen att ta efter, de goda möjligheter till träning av arbetsuppgifter under verklighetslika förhållanden som finns på Ringhals.