Nyhet | 2009-09-04 | 09:30

Tester till tusen i TWICE

Installationerna är klara och testerna av den nya utrustningen på Ringhals 2 är i full gång. TWICE-projektet jobbar oförtrutet vidare med det stora utbytet av instrument- och kontrollutrustning.

Staffan Fägerlind

– Vi har lång väg framför oss men jobben flyter på allt bättre nu, säger Staffan Fägerlind, Ringhals projektledare för testning och driftsättning.

Digital teknik tar över

Efter tio år av förberedelser görs, under en enda halvårslång avställning, det mest omfattande utbytet av instrument- och kontrollutrustning i kärnkraftvärlden. Analog, reläbaserad instrument- och kontrollutrustning byts ut mot digital teknik, inklusive ett helt nytt kontrollrum och dito simulator.

– Det är utan tvekan ett komplext moderniseringsprojekt, säger Staffan. Och lika tveklöst är det fantastiskt intressant att vara med om att genomföra utbytet.

Tester pågår i det nya kontrollrummet.

Anslutningar testas

Just nu pågår tester av den nyinstallerade utrustningen. Genom testerna kontrolleras att den nya utrustningen har anslutits korrekt till anläggningen; att exempelvis signaler om att ventiler ska öppnas kommer fram till rätt komponenter och på rätt sätt.

Leverantören Westinghouse har kallat in förstärkning för den stora mängd tester som ska utföras. Som mest kommer 240 provare att jobba dygnet runt fördelade på fyra skift. Totalt ska 28000 signaler verifieras och dokumenteras genom 11600 testprotokoll.

– Därefter tar vi de första stegen mot återstart av Ringhals 2, säger Staffan. Provningarna fortsätter med mer avancerade tester, då de olika systemen successivt kopplas in och samfunktionen mellan de nya systemen och den befintliga anläggningen kontrolleras.

Slutet på en lång testkedja

Testerna som sker på Ringhals 2 är slutet på en lång testkedja som inleddes för flera år sedan hos Westinghouse i Pittsburg. Staffan är en av dem som för Ringhals bevakat fabrikstesterna på plats i USA.

– Glädjande är att testerna på Ringhals hittills visar att antalet fel som måste åtgärdas är betydligt färre än vad vi på förhand räknade med, säger Staffan. Det är ett gott tecken på att bristerna fångats upp på ett tidigare stadium i design- och provningsprocessen.

Läs mer om moderniseringen på Ringhals 2

Nya kontrollrummet växer fram på Ringhals 2
Kärnkraftsunik operation när Ringhals 2 moderniseras