Nyhet | 2010-09-21 | 12:01

Thanet vindkraftspark – en milstolpe inom förnybar energi

På torsdag invigs världens största havsbaserade vindkraftspark Thanet. Driftsättningen är en milstolpe inom utvecklingen av förnybar energi för ett hållbart samhälle. För Vattenfall utgör parken en språngbräda mot framtiden – både för den brittiska marknaden och för havsbaserad vindkraft i stor skala. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gk_pPvgN_24[/youtube] Bara drygt två år efter invigningen i juni 2008 av vindkraftsparken Lillgrund i Öresund, med 48 vindkraftverk och 110 MW installerad effekt, öppnar Vattenfall nu en ny havsbaserad vindkraftspark i Engelska kanalen med 100 vindkraftverk och 300 MW installerad effekt – en investering på nästan 10 miljarder kronor (1 miljard euro, 900 miljoner brittiska pund). Det här är ett uttryck inte bara för den snabba tekniska utvecklingen inom havsbaserad vindkraft, utan också för Vattenfalls utvecklingsstrategi, i vilken Storbritannien ses som en av de huvudsakliga framtida marknaderna för havsbaserad vindkraft. I Storbritannien råder bred politisk enighet, formellt etablerad under 2008, om planerna på havsbaserad vindkraft, och de vindpinade öarna har större potential än något annat europeiskt land. En välkommen investering Vattenfall, som är fast beslutna att ta del i den brittiska utbyggnaden av vindkraft, har under de senaste åren lyckats förvärva en rad olika projekt – däribland Thanet. Förvärvet av Thanet bidrog med en omfattande organisation samt en projektplattform, och har utvecklats till ett brohuvud för företagets fortsatta strategi. När Vattenfall köpte Thanet hade projektet redan alla nödvändiga tillstånd och avtal klara, men ägarna var nära att gå bankrutt. Projektet utgjorde en viktig del av ”Round 2” i det brittiska vindkraftsprogrammet, och det ansågs politiskt oerhört viktigt att det skulle gå att genomföra på ett framgångsrikt sätt. Vattenfall fick i egenskap av ny ägare ett varmt välkomnande – och gjorde en bra affär. Företaget rekryterade personal lokalt, men utnämnde också sina egna erfarna chefer, däribland Ole Bigum Nielsen, tidigare projektledare för vindkraftsparken Lillgrund, vilket innebar en naturlig kompetensöverföring. Sedan början av 2010 bor även Jimmy Hansson, tidigare platschef för Lillgrund, i Storbritannien. Thanet ligger inom synhåll från Kentish flats, en annan havsbaserad vindkraftspark som ägs av Vattenfall, och de två organisationerna har nu slagits samman. Ökad effekt Med Thanet inräknad står Vattenfall för 25 procent av världens havsbaserade vindkraft, en liten men snabbt växande nisch. Företaget bygger nu upp kapacitet och kompetens inför nästa stora steg – utvecklingen av East Anglia Array, ett enormt område för havsbaserad vindkraft i Nordsjön utanför Englands östkust, för vilket Vattenfall och ScottishPower Renewables gemensamt har tilldelats rättigheterna som en del av ”Round 3” i Storbritanniens program för havsbaserad vindkraft. Tidiga undersökningar ger vid handen att East Anglia har potential att uppnå en kapacitet på omkring 7 200 MW med 10 MW-vindkraftverk. Samtidigt bygger Vattenfall också den havsbaserade vindkraftsparken Ormonde i Irländska sjön. Den kommer att bestå av trettio vindkraftverk på 5 MW. Det tyska projektet DanTysk med sina åttio vindkraftverk är också en bra bit på väg. Förhandlingar med leverantörer av vindkraftverk och andra komponenter pågår just nu, och ett investeringsförslag kommer att presenteras för styrelsen under hösten. Vattenfall är idag hel- eller delägare av och driver åtta havsbaserade vindkraftsparker: tre i Sverige, en i Danmark, en i Nederländerna, två i Storbritannien och en i Tyskland. Vattenfalls andel av dessa parkers totala produktion uppgår till 690 MW.