Nyhet | 2009-09-11 | 13:30

Tidig rehab ger resultat på Ringhals

Raili Johansson är rehabiliteringssamordnare på Vattenfall. Tillsammans med cheferna på Ringhals jobbar hon med tidiga insatser för medarbetare som mår dåligt. Arbetssättet har gett goda resultat – andelen sjukskrivna har idag minskat ner till 1,8 procent.

Raili Johansson

– Det är viktigt med tidig kontakt. Man bör påbörja olika åtgärder innan en person gått hem och blivit sjuk, säger Raili Johansson.

Och de tidiga åtgärderna ser ut att ha effekt. Samtidigt som signalerna blir fler om personer som inte mår bra, har andelen sjukskrivna minskat från en tidigare låg nivå ner till rekordlåga 1,8 procent.

Diagram över sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro 2001-2008

Hälsofrämjande kultur

Trots en ganska hårt belastad organisation, med generationsväxling och stora projekt är de sjukskrivna relativt få på Ringhals. Det kan bero på att företaget har en kultur som ger förutsättningar att jobba hälsofrämjande.
Och Ringhals är bra på detta.

– Våra chefer är oerhört duktiga på att respektera hur medarbetarna mår och stödja på rätt sätt. Vi får mycket beröm, från bland annat läkare, terapeuter och försäkringskassan, säger Raili.

För att stötta personer som mår dåligt är det viktigt med tidiga åtgärder. Exempel på sådana är samtalsstöd och andra behandlingsmetoder som man sett goda resultat av.

– Det viktigaste är ändå att man tillsammans i arbetsgruppen arbetar med förhållningssätt, attityder och värderingar som ger möjlighet till återhämtning, egenvärde och yrkesstolthet.

Viktig kontakt med chef och kollegor

När en person trots allt blir sjukskriven är det viktigt att den har återkommande kontakter med chef och kollegor, som att komma till jobbet och vara med och fika eller ta en promenad med kollegorna.

– Det räcker att vara hemma i några månader för att tappa ork och självförtroende. Mycket kan ha hänt på jobbet under den tiden, säger Raili.

Chefen behöver få ta del av vad personen går igenom och deltar regelbundet i den anställdes rehabmöten tillsammans med läkare, psykolog, försäkringskassa och rehabsamordnare.

Efter en sjukskrivning är det viktigt att chefen har förmåga att skapa balans mellan arbetets krav och personens upplevelse av att kunna hantera sina arbetsuppgifter. I diagnoser där det finns stress involverad tar det tid att successivt få tillbaka personen.

– Sedan den nya sjukförsäkringen trädde i kraft förra året, har en samverkan och ett synsätt inom företaget stor betydelse, för att finna ett arbete som kan passa den person som återkommer efter sin sjukskrivning, säger Raili.

Angrip problemet från fler håll

En jobbig situation kan behöva tas tag i från flera håll. Om arbetssituationen är en del av problemet är det viktigt att arbeta med en anpassning av arbetsuppgifterna jämsides med andra åtgärder.

– Målet är att öka välmåendet och livskvalitén så att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga, betonar Raili.

Läs mer

Intervjuer med anställda på Ringhals