Nyhet | 2008-06-27 | 09:42

Tidigarelagt bränslebyte vid Forsmark 2

Analysen av en eventuell påverkan på bränslet vid Forsmark 2 efter en nätstörning på grund av ett åsknedslag den 13 juni håller nu på att slutföras. Det finns inga indikationer på någon påverkan.

För att kunna slutföra analysarbetet krävs att delar av bränslet inspekteras. Det innebär att vissa bränsleelement plockas ut ur reaktorn. I samband med det arbetet kommer Forsmark 2 att genomföra hela det bränslebyte som var planerat att göras i samband med Forsmark 2:s ordinarie revisionsavställning i slutet av augusti. Bränslebytet tar cirka en vecka.

Planerad återstart för Forsmark 2 efter bränslebytet är måndagen den 7 juli.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05

Läs mer

Årets revisioner på Forsmark