Nyhet | 2009-06-10 | 14:50

Tidskrävande provdrift av installationer på Ringhals 1

Årets revision på Ringhals 1 är en av de mest omfattande i blockets historia. Tidpunkten för återstarten har flyttats fram några gånger och nytt datum för uppstart är den 24 juni.

Varför drar revisionen ut på tiden?

Årets revision var från början beräknad till åtta veckor. Uppstarten har flyttats fram några veckor på grund av att man vid provdriften av nya installationer har konstaterat att en del ombyggnader och åtgärder behöver göras. Därefter sker ny provdrift för att försäkra sig om att alla funktioner är som de ska och att de olika systemen fungerar som avsett tillsammans.

Vad är det för installationer som har gjorts?

Stora säkerhetshöjande installationer har gjorts i anläggningen. Bland annat införs ett nytt kylsystem för avställning av reaktorn samt förbättrad separation av kontrollutrustning och elkraftsmatning till säkerhetsrelaterade system. Behovet av att uppgradera Ringhals 1 har sitt ursprung i de nya myndighetskrav som förutsätter att anläggningen ska klara händelser som den ursprungligen inte konstruerades för. Förarbetet med installationerna har pågått under flera år, men under årets revision tas samtliga i drift.

Kommer Ringhals 1 att starta som planerat den 24 juni?

Alla provdrifter ska slutföras på ett säkert sätt innan Ringhals 1 kan starta igen och bedömningen är att det kommer att rymmas inom den nya tidplanen. Därefter påbörjas de ordinarie rutinerna för att få igång anläggningen igen. Att allt fungerar och att säkerheten är fullständig går före alla tidplaner.

Hur går provdrift till?

Alla komponenter som har installerats provdriftas för att se att de fungerar som de ska i systemen. Först körs provdrift på varje enskild komponent. Sedan att komponenten fungerar i systemet för att slutligen testa hela system i anläggningen. Provdrifterna blir alltså mer komplexa ju närmare revisionsslutet vi kommer.

Så här går det exempelvis till att köra provdrift på en ventil på systemet för hjälpmatarvatten:

Owe Andersson och Lena Wetenius.

Provdriftsledare Ove Andersson och Lena Wetenius går igenom provdriften som de ska köra från kontrollrummet på Ringhals 1.

Stängning av ventil.

På Oves signal ändrar Lena manöverkontrollställaren i kontrollrummet för att stänga ventilen. Hon kontrollerar att kontrolltavlan visar rätt, lampan ska vara släckt.

Gert Sörensen

Samtidigt finns Gert Sörensen ute i pumprummet där ventilen sitter. Han kontrollerar att den stängs som den ska och återkopplar till Owe i kontrollrummet.

Notering i protokollet

I kontrollrummet för Ove in alla resultat i provdriftsprogrammet och stämmer även av mot det digitala kontrollsystemet. Sedan testas fler inställningar och händelser för ventilen på samma sätt.

Läs mer

Årets revisioner på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor