Nyhet | 2012-11-08 | 16:38

Tillfälligt förvar av rivningsavfall i Barsebäck

Den byggnad som Barsebäck Kraft AB vill bygga på kärnkraftverkets område för att lagra rivningsavfall från reaktorhärdarna ska vara tillfällig och endast vara i bruk fram till det att slutförvaret i Forsmark är klart för att ta emot avfallet. Barsebäck Kraft AB:s (BKAB) nuvarande miljötillstånd går ut den 31december och Vattenfalls dotterbolag ansökte 2011 om nytt tillstånd för servicedrift av kärnkraftverket fram till dess att rivningen kan påbörjas. Reaktor 1 togs ur drift 1999 och rektor 2 2005. Den 6 november hölls en förhandling i Mark- och Miljödomstolen och domen kommer att meddelas den 4 december. Tillfälligt förvar BKAB planerar att dela (segmentera) större komponenter som är belägna i närheten av reaktorhärdarna för att effektivisera rivninge med start 2015. De segmenterade delarna - exempelvis härdgaller, moderatortank och moderatortanklock - ska tillfälligt förvaras i en 500 kvadratmeter stor lagerbyggnad på Barsebäcks område i närheten av hamnen. Totalt kan upp till 450 ton interndelar och komponenter lagras tills transporterna till slutförvaret i Forsmark kan påbörjas omkring år 2022. Det avfall som ska förvaras i mellanlagret är av sådan karaktär att det inte är attraktivt för terrorister vare sig när det gäller stöld eller sabotage på plats. Fakta Barsebäck Barsebäck Kraft AB är ett helägt dotterbolag till Ringhals AB och de två företagen utgör tillsammans Ringhalsgruppen. Företagsgruppen har mer än 1.500 anställda varav runt 50 i Barsebäck. Ägare är Vattenfall och E.ON Kärnkraft Sverige. E.ON äger marken och byggnaderna i Barsebäck och kommer att ansvara för rivningen av kärnkraftverket. Personalen på Barsebäck är anställd av Vattenfall. De har ansvar för servicedriften och driver projektet för förberedelse av rivning.