Nyhet | 2011-10-28 | 12:30

Tillförordnad CFO för Vattenfall utsedd

Dag Andresen lämnar Vattenfall och Peter Smink har utsetts till tf CFO. Peter Smink har utsetts till tf CFO, Chief financial officer, för Vattenfall från den 28 oktober 2011. Nuvarande CFO, Dag Andresen, lämnar Vattenfall. - Dag Andresen har gjort stora och mycket uppskattade insatser med att centralisera, koordinera och effektivisera Vattenfalls CFO-funktion under en viktig period för Vattenfall, säger Øystein Løseth, Vattenfalls VD och koncernchef. - Jag vill rikta ett tack till Dag Andresen för hans ledarskap och lojala arbete för Vattenfall. Nu är Vattenfall i ett annat läge och har därför bestämt sig för att söka en CFO med en annan profil, säger Øystein Løseth. [caption id="attachment_14014" align="alignleft" width="250" caption="Peter Smink har utsetts till tf CFO, Chief financial officer, för Vattenfall från den 28 oktober 2011."]Peter Smink har utsetts till tf CFO, Chief financial officer, för Vattenfall från den 28 oktober 2011.[/caption] Dag Andresen har varit CFO i Vattenfall sedan den 1 oktober 2008. Han erhåller i samband med att han lämnar Vattenfall en ersättning i enlighet med avtal och riktlinjer motsvarande lön under sex månaders uppsägningstid samt ett avgångsvederlag motsvarande maximalt 18 månadslöner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis. Från dessa utbetalningar avräknas vad som uppbärs i lön, eller annan motsvarande ersättning, under vederlagsperioden. - Vattenfall är ett av de mest spännande företag som finns att verka inom. Jag är tacksam över att ha fått förmånen att vara med och bidra till ett mer sammanhållet och effektivt Vattenfall, säger Dag Andresen. Peter Smink är idag Head of Group Finance i Vattenfall AB. Han har varit verksam inom NV Nuon Energy/Vattenfall sedan 2001, bland annat som CFO och medlem i koncernledningen i Nuon. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny CFO är inledd.