Nyhet | 2012-06-28 | 13:13

Tio miljoner till ny värmepanna i Haparanda

Haparanda Värmeverk investerar nu 10 miljoner kronor i en ny värmepanna för att säkra framtida leveranser av fjärrvärme och för att ytterligare öka sitt miljöansvar. Den nya pannan på 10 MW byggs med främst bioolja som bränsle. - Cirka 5 GWh produktion som idag är baserat på fossil olja kommer att ersättas med bioolja. Det är ett viktigt steg i vår strävan att förbättra vårt miljöansvar, säger Hans Stålnacke, vd Haparanda Värmeverk. Nuvarande, fossileldade, pannor finns i det gamla vattentornet, ett landmärke mitt i Haparanda, och rivningen av pannorna är ett speciellt projekt i sig. - Projekteringen och arbetet med att riva är extremt svårt och vi har anlitat ett företag som är specialiserade på den här sortens arbete, säger Hans Stålnacke. Rivningsarbetet kommer att påbörjas under juli månad och ska vara avslutat i september. Låg miljöpåverkan Omkring 90 procent av hushållen i Haparanda tätort är anslutna till fjärrvärmenätet och fjärrvärmen i Haparanda kommer i princip bara från förnybara bränslen och torv från trakten. Fjärrvärmen har låg miljöpåverkan och med den nya pannan blir den ännu lägre.