Nyhet | 2010-03-31 | 15:15

Tommy brinner för brand

Ringhals brandspecialist Tommy Magnusson har hållit föredrag i hela världen. Nyligen prisades han också för sina insatser av en internationell brandskyddsorganisation. – Att dela med mig av kunskaperna ser jag som en av de viktigaste uppgifterna, säger han.

Redan 1976 anställdes Tommy Magnusson på Ringhals. Tre år senare fick den sommarjobbande brandmannen tjänst som brandingenjör på verket, vilket var startskottet för hans envetna arbete med brandsäkerhet i kärnkraftsmiljöer.

Under årens lopp har han samlat på sig ett imponerande berg av erfarenheter. Ett gediget underlag för sin forskning. Inte sällan i samarbete med universitet och andra branschorganisationer världen över.

Tommy Magnusson

– Vi kan vara otroligt stolta över vår nivå på Ringhals, säger brandspecialisten Tommy Magnusson vars idéer också påverkat brandskyddet i branschen världen över.

Kunskap om typbränder

Mycket av Tommy Magnussons arbete består i att analysera och förmedla erfarenheter och forskningsresultat. Ett exempel är den insatsplanering med ”typbränder” som gett den kommunala räddningstjänsten specifika kunskaper om Ringhals.

– Förr visste man ju inte hur det fungerade vid exempelvis en transformatorbrand – vilka volymer olja det handlade om, hur lång tid man hade på sig och var svårigheterna fanns. Helt enkelt hur det hela skulle hanteras, berättar Tommy Magnusson.

Enorm utveckling

Men det är först på 2000-talet som hans idéer och insikter fått fullt genomslag.
– Utvecklingen på senare år har varit helt enorm, satsningen på brandsäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete har gjort att Ringhals jämförelsevis ligger otroligt bra till, säger han.

Detta bekräftas också av en värdering försäkringsbolaget EMANI gjort. På en 100-gradig skala har Ringhals under fem år gått från 52,5 till 85 när det gäller brandskydd. Genomsnittligt når de 57 bedömda kärnkraftverken knappt 70 på skalan.

– Vi kan förstås vara stolta över vår nivå men för hela branschen är det viktigt att ständigt öka brandskyddet, inte minst för nya generationer av kärnkraftverk.

Tommy Magnusson

Vinnande samarbete

Tommy Magnussons käpphäst har dock hela tiden varit att samarbeta och försöka få genomslag för brandsäkerhetstänkandet. Inte bara i Sverige där Nationella brandsäkerhetsgruppen är ett av hans verk i vilket samtliga svenska kärnkraftverk, samt några myndigheter, ingår.

I november uppmärksammades även hans arbete av Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, en underavdelning till amerikanska ”Society for Fire Protection Engineers”. Stipendiet på 5000 kronor delas årligen ut till personer som gjort extraordinära insatser för brandskyddet i samhället.

I motiveringen lyfts hans arbete fram med att ”driva på utvecklingen av ny teknik och nytt tänkande för att målmedvetet höja brandsäkerheten” såväl inom som utom landet.

– Jag blev otroligt glad över erkännandet, det har varit en lång resa som nog inte är slut än, det finns mer att göra, säger Tommy Magnusson.

Text och foto: Jan Söderlind

Läs mer

Jobba på Ringhals