Nyhet | 2012-01-05 | 09:42

Toppmodernt kommunikationsnät i Berlin

Tillsammans med flera samarbetspartners utrustar Vattenfall drygt 4.000 lägenheter i stadsdelen Neukölln i Berlin med ett toppmodernt telekommunikationsnät med fiberoptikanslutningar. I september 2011 inledde Vattenfall ett pilotprojekt tillsammans med informations- och telekommunikationsföretagen QSC, Ericsson och Degewo, en bostadsförening i Berlin. Vattenfall är initiativtagare och största investerare i projektet. Målet är att utrusta cirka 4.000 lägenheter i stadsdelen Neukölln i Gropiusstadt med fiberoptikanslutningar. Information om tillgänglighet och efterfrågan på energi kan därmed snabbt och tillförlitligt vidarebefordras i realtid. Projektet förväntas bli klart i mitten av 2012.