Nyhet | 2013-04-19 | 11:00

Torbjörn Wahlborg talar på internationell kärnkraftskonferens

Torbjörn Wahlborg som är chef för Vattenfalls kärnkraft inledningstalar på European Nuclear Young Generation Forum 2013. Omkring 400 deltagare väntas komma till konferensen i juni i Stockholm där Vattenfall är huvudsamarbetspartner.

Torbjörn Wahlborg, chef affärsdivisionen kärnkraft, är en av huvudtalarna på konferensens första dag. Andra välkända föredragshållare är amerikanen Sigval Berg.

Den 17-20 juni kommer unga i den europeiska och globala kärnkraftsbranschen att samlas i Stockholm för European Nuclear Young Generation Forum, ENYGF 2013, som anordnas vartannat år på olika platser i Europa. Konferensen kommer att bestå av föredrag, workshops, presentation av tekniska uppsatser och knytkonferens (unconference).

Drygt 400 deltagare väntas komma till Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan, som är centrum för konferensen. Studiebesök till anläggningar med nukleär anknytning kommer även att anordnas.

Konferensen har tre teman: att driva kärnkraftverk, avveckling och avfall och kärnkraft i framtiden. Vattenfall är en av huvudsamarbetspartners för ENYGF.

Fakta:
Young Generation (YG) grundades i Sverige 1994 med syftet att främja personliga nätverk, bidra till erfarenhetsspridning och öka kunskapen om kärnkraften.

European Nuclear Society Young Generation Network (ENSYGN) är ett samarbete mellan nationella YG-nätverk som vartannat år organiserar en konferens i Europa under namnet European Nuclear Young Generation Forum, ENYGF.

Mer information och anmälan

Läs tidigare nyhet om konferensen