Nyhet | 2013-04-19 | 11:03

Torbjörn Wahlborg talar på internationell kärnkraftskonferens

Torbjörn Wahlborg som är chef för Vattenfalls kärnkraft inledningstalar på European Nuclear Young Generation Forum 2013. Omkring 400 deltagare väntas komma till konferensen i juni i Stockholm där Vattenfall är huvudsamarbetspartner. Torbjörn Wahlborg, chef affärsdivisionen kärnkraft, är en av huvudtalarna på konferensens första dag. Andra välkända föredragshållare är amerikanen Sigval Berg. [caption id="attachment_19616" align="alignleft" width="250"]Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls kärnkraft Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls kärnkraft[/caption] Den 17-20 juni kommer unga i den europeiska och globala kärnkraftsbranschen att samlas i Stockholm för European Nuclear Young Generation Forum, ENYGF 2013, som anordnas vartannat år på olika platser i Europa. Konferensen kommer att bestå av föredrag, work-shops, presentation av tekniska uppsatser och knytkonferens (unconference). Drygt 400 deltagare väntas komma till Stockholm och Kungliga Tekniska Hög-skolan, som är centrum för konferensen. Studiebesök till anläggningar med nukleär anknytning kommer även att anordnas. Konferensen har tre teman: att driva kärnkraftverk, avveckling och avfall och kärnkraft i framtiden. Vattenfall är en av huvudsamarbetspartners för ENYGF. Fakta: Young Generation (YG) grundades i Sverige 1994 med syftet att främja personliga nätverk, bidra till erfarenhetsspridning och öka kunskapen om kärnkraften. European Nuclear Society Young Generation Network (ENSYGN) är ett samarbete mellan nationella YG-nätverk som vartannat år organiserar en konferens i Europa under namnet European Nuclear Young Generation Forum, ENYGF.