Nyhet | 2011-07-22 | 09:30

Totalavbrott på Gotland efter åskoväder

PRESSMEDDELANDE FRÅN GEAB
Gotland drabbades av ett kraftigt åskoväder som medförde ett totalavbrott på torsdagkvällen strax efter kl 22. Alla 39 000 kunder blev utan el. Orsaken var att åskan hade slagit ut länken mellan Gotland och Västervik som försörjer Gotland med el.

- Vi startade vår reservkraft och kopplade in område efter område från vårt kontrollrum säger Anders Öberg, Nätchef på GEAB. Norra och östra delarna av Gotland fick strömmen tillbaka först. Skador som åskan troligen orsakat medförde mer arbete innan strömavbrottet inom Visby och södra delarna av ön kunde avhjälpas. Vid kl 01.30 hade alla fått elen tillbaka förutom ca 500 kunder i Havdem där ett kabelfel var tvunget att åtgärdas innan strömmen kunde slås på. Kunderna i Havdhem fick elen tillbaka under natten vid kl 03.30.

I Guldrupe och Väte var ca 20 kunder utan el under natten tills byte av transformatorer hade hunnit ske.

Enstaka kunder runt om på ön är helt eller delvis ännu utan el på grund av olika följdfel som uppkommit efter åskovädret.

För mer information kontakta:

Gunnar Jonasson, kommunikationschef, mobil: 070-2404834
Anders Öberg, chef Elnät, mobil: 070-34 77 810

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 38 kB)