Nyhet | 2011-03-18 | 11:17

Träffa Marcin som arbetar med biomassa och kol

Marcin Pisarek är affärsanalytiker vid Żerán, Vattenfalls näst största kraftvärmeverk i Polen, där biobränsle har använts som bränsle tillsammans med kol sedan 2007. [caption id="attachment_10530" align="alignleft" width="200" caption="Marcin Pisarek är stolt över att arbeta med biomassa"]Marcin Pisarek är stolt över att arbeta med biomassa[/caption] Marcin var med och förhandlade fram etablerandet av den första odlingen för produktion av biomassa och långtidskontrakt för leverans till Vattenfalls anläggningar. – Det är jag riktigt stolt över, säger han. Sameldning med biomassa i befintliga koleldade kraftverk är ett sätt att minska koldioxidutsläppen. Vattenfall använder varje år över tre miljoner ton biomassa, och mängden ökar stadigt. Mer än 60 procent består av hushålls- och industriavfall som annars inte skulle komma till användning. Biprodukter från skogsindustrin står för 30 procent, resten är huvudsakligen biprodukter från jordbruket. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WEAR9sqPyNQ[/youtube]Biomassa – Ett förnybart energislag med stor potential Biomassa är ett bränsle med biologiskt ursprung, till exempel bark, skogsflis eller odlad energiskog. Vattenfall använder varje år över tre miljoner ton biomassa, och mängden ökar stadigt. Av den biomassa som Vattenfall använder består mer än 60 % av hushålls- och industriavfall som annars inte skulle komma till användning. Biprodukter från skogsindustrin står för 30 %, medan resten framför allt utgörs av biprodukter från jordbruket. Vattenfall kommer att utöka sameldningen med biomassa i befintliga koleldade kraftverk för att på så vis minska koldioxidutsläppen.