Nyhet | 2010-11-26 | 09:29

Trafikrusning till Elbilsupphandlingen

Över tvåhundra företag, kommuner och organisationer har nu anmält intresse för den stora upphandling av elbilar och laddhybrider som Vattenfall och Stockholms stad samarbetar kring. Många hörde av sig den 19 november, som var första stoppdatum, och vädjade om mer tid. Anmälningstiden är nu därför utsträckt till den 29 november.

Vattenfall genomför nu en kampanj riktad mot Vattenfalls företagskunder samt ytterligare drygt 1 500 företag och organisationer. Syftet med kampanjen är att väcka intresse för att delta i Elbilsupphandlingen och informera om alla fördelar med att delta. Vattenfall och Stockholms stad samarbetar i upphandlingen för att snabba på marknadsintroduktionen av elfordon i Sverige. Målet är att nå en volym på 6 000 bilar under åren 2011-2013.

Lars Ejeklint som organiserar Vattenfalls säljaktiviteter berättar att gensvaret bland de företag som kontaktas är mycket god. – Cirka 40 procent av de vi ringer till är intresserade av elbilar. Vissa kan tänka sig en bil, andra ett femtiotal. Fördelarna är många för de företag som väljer att delta i upphandlingen. En gemensam upphandling gör elfordonsköpet enklare, tryggare och leder till bättre villkor. De 1 000 första elfordonen kan få en ersättning på 25 procent av merkostnaden, upp till 50 000 kr. Med elbilar på vägarna kommer de lokala utsläppen och den globala miljöpåverkan att minska. Eldrivna bilar har mycket låga klimatutsläpp och är billiga att ”tanka” men är än så länge svåra att hitta på svenska marknaden.

– Sverige har goda förutsättningar för elbilar. Vår elmix består i huvudsak av vatten- vind- och kärnkraft. Och redan idag har 60 procent av hushållen tillgång till eluttag på arbetsplatsen eller i hemmet, tillägger Lars Ejeklint. Upphandlingen har stöd av Energimyndigheten och utförs av SKL Kommentus.

Läs mer på www.elbilsupphandling.se (nytt fönster)