Nyhet | 2011-04-07 | 09:15

Transformator från Ringhals tjänstgör i norska vårfloden

En utbytt transformator från Ringhals skeppas till Norge för att tillfälligt tjänstgöra vid Svartisens vattenkraftstation.

Transformatorn lämnar Ringhals

Nyligen skickade Statkraft ut en efterlysning av en ersättningstransformator till den transformator som för en tid sedan havererade vid Svartisens vattenkraftstation i norra Norge.

Kraftstationen har en effekt på cirka 350 MW och är en av Norges största. Det är mycket angeläget att den är i drift innan vårfloden kommer igång på allvar.

På Ringhals byttes huvudtransformatorer på block 4 under 2010. De utbytta transformatorerna sparades i avvaktan på beslut om de ska ingå i ett renoveringsprogram eller om man ska finna en annan lösning för dem.

När förfrågan från Norge kom visade det sig att storlek och spänningsomsättning i stort överensstämde med Svartisens behov. I avvaktan på beslut om transformatorernas fortsatta öde erbjöd sig Ringhals att låna ut en transformator. En hel del anpassning måste utföras och till det har Statkraft anlitat ABB Transformers. Bland annat ska transformatorn anslutas till en helt annan typ av kylning och ställverk.

Transformatorn lastas på fartyget

Den 4 april lastades transformatorn på Statnetts båt MS Elektron II, som lagt till i Videbergshamn vid Ringhals. Båtresan upp till Svartisen tar cirka fyra dygn. Transformatorn beräknas vara tillbaka på Ringhals om ungefär ett år då den ordinarie transformatorn på Svartisen reparerats och återinstallerats.

Läs mer
Pågående projekt på Ringhals