Nyhet | 2007-06-07 | 12:16

Transformatorplattformen snart på plats på Lillgrund

Transformatorplattform

Montering av transformatorplattformen på ett av fundamenten på Lillgrund planeras till den 13 juni. Till transformatorplattformen samlas produktionen från vindkraftverken via vindkraftparkens interna elnät. På plattformen transformeras spänningen upp från 30 kV till 130 kV. Anslutning till kraftledningsnätet på land sker via en 9 km lång sjökabel/landkabel via Strandhem in till Bunkeflo transformatorstation.

Vindkraftparkens interna elnät

Kabelläggningen ute på Lillgrund mellan vindkraftverken beräknas vara avslutad under juni. Vindkraftverken kopplas ihop i fem rader med 9-10 kraftverk i varje rad. Dessa fem rader förbinds sedan med transformatorplattformen.

Överklagande av ändring av bygglov för Lillgrund vindkraftpark

I samband med prövningen av överklagande av ändring av bygglov kommer Kammarrätten att genomföra en syn på plats vid Lillgrund i juni.

Utställningar

Vattenfall deltog i samarbete med Försvaret med en utställning om den planerade gemensamma servicebyggnaden i Klagshamn under Försvarets Dag i Malmö den 3 juni. Den 19 juni kommer Vattenfall att medverka i Skånes Energiting i Malmö dels som föreläsare och dels som utställare om Lillgrund vindkraftpark och vår vindkraftsatsning.

Lillgrund vindkraftpark

Alla 49 fundament är utplacerade på botten vid Lillgrund. De 48 vindkraftverken ska monteras under augusti till november, sedan genomförs provdrift av vindkraftparken. Ordinarie produktion startar i slutet av 2007.