Nyhet | 2011-06-14 | 15:30

Transportöppningen klar för ånggeneratorbyte på Ringhals 4

På kvällen den 13 juni lyftes en urkapad del av väggen till reaktorinneslutningen bort. Därmed är den tillfälliga transportöppningen klar för det kommande bytet av ånggeneratorer och tryckhållare.

Transportöppning

Två veckor in i årets stora revision på Ringhals 4 har arbetena kommit igång på bred front. Revisionen är i full gång med många aktiviteter som pågår parallellt och mycket personal som arbetar i och utanför anläggningen.

Under den tre månader långa avställningen uppgraderas Ringhals 4 med nya ånggeneratorer och ny tryckhållare, nya högtrycksturbiner, lågtrycksförvärmare och mellanöverhettare samt modernisering av turbinernas skydds- och reglersystem.

Det största enskilda projektet under revisionen är bytet av de tre ånggeneratorerna, stora värmeväxlare som finns i reaktorinneslutningen på tryckvattenreaktorer. För att få ut de gamla och in de nya komponenterna tas en transportöppning upp i reaktorinneslutningen.

Håltagning med sömborrning

Borrning i inneslutningsväggen

Håltagningen inleddes den 3 juni genom så kallad sömborrning. Väggen består av drygt 1 meter tjock betong försedd med en ingjuten tätplåt, kraftig armering samt förspända horisontella och vertikala spännkablar. Betongpluggen mäter cirka 6 x 7 meter och väger cirka 100 ton.

Så här såg det ut den 13 juni när betongpluggen lyftes ner och förankrades på en trailer:

Betongpluggen lyfts ut

 Förankring av betongplugg på trailer

Ny lågtrycksförvärmare på plats
I söndags den 12 juni lyftes en av de nya lågtrycksförvärmarna med tillhörande tank på plats på den ena turbinsträngen. De två extra lågtrycksförvärmarna är en del av insatserna för att höja turbinens verkningsgrad.

Komponenterna kördes på trailer in i turbinhallens transportgång, där först tanken och sedan lågtrycksförvärmaren lyftes upp till sina stativ på turbinplan. Lågtrycksförvärmaren väger 28 ton och är cirka 11 meter lång och 2,5 meter hög.

Ny lågtrycksförvärmare

Näst intill som ny
När allt detta är genomfört kommer Ringhals 4 att vara näst intill som ny. Viktiga investeringar görs i säkerhet, tillgänglighet och framtida elproduktion. Det är en av de mest omfattande revisionerna i Ringhals historia, men vi har fördelen att kunna ta till vara erfarenheter från tidigare moderniseringar.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals