Nyhet | 2008-12-09 | 14:00

Trolleboda - Kontrollprogram

Nu har vi börjat förbereda för kontrollprogrammet. Det vi ska kontrollera är vindkraftparkens eventuella påverkan på flyttfåglar, fladdersmöss, ålvandring, ljud ovan vatten och spillmängder vid muddring.

Kontrollprogrammet ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast ett år från att Miljödomstolens dom från i våras har vunnit laga kraft. Den ursprungliga domen överklagades, men vann ändå laga kraft den 29 oktober 2008.