Nyhet | 2011-10-25 | 16:24

Tuffa utmaningar för energimarknaden

Den nordiska elmarknaden fungerar och det kommer att ta tid att fasa ut de fossila bränslena. Det var flera av deltagarna i paneldiskussionen på Vattenfalls Economic Fall Seminar i Stockholm överens om. Vattenfall är huvudsponsor till den internationella ATP-turneringen If Stockholm Open. I samband med tennisturneringen hölls Vattenfall Economic Fall Seminar med Carl-Henrik Svanberg, styrelseordförande i British Petroleum, som huvudtalare. Vattenfalls vd Øystein Løseth inledde med att välkomna de hundratalet gästerna med en nulägesbeskrivning av Vattenfalls verksamhet och utmaningar. - Utgångspunkterna för en väl fungerande elmarknad är goda investeringsförutsättningar, väl utbyggd överföringskapacitet och aktiva kunder. Runtom i Europa, även i Sverige, pågår ett arbete för att öka andelen förnybart i elproduktionen. Samtidigt behöver vi ersätta gamla kraftverk och vi måste säkerställa att vi tar höjd för den framtida konsumtionsutvecklingen. Vattenfall tar sitt ansvar för detta genom att investera 30 miljarder kronor i ny och renoverad produktions- och distributionskapacitet i Sverige de närmaste fem åren. [caption id="attachment_13932" align="alignleft" width="250" caption="Vattenfalls vd Øystein Løseth inledde med att välkomna de hundratalet gästerna med en nulägesbeskrivning av Vattenfalls verksamhet och utmaningar."]Vattenfalls vd Øystein Løseth inledde med att välkomna de hundratalet gästerna med en nulägesbeskrivning av Vattenfalls verksamhet och utmaningar.[/caption] Stora delar av Øystein Løseths tal kom att handla om den svenska kärnkraften. – Det omfattande moderniseringsprogram som nu pågår är nödvändigt att genomföra. Det kommer att ge utökad och mer stabil produktion och förlängd livslängd på anläggningarna. Vattenfall kommer totalt att investera 50 miljarder kronor i uppgraderingar av vår kärnkraft. Trots den investeringen måste dessa anläggningar ersättas förr eller senare. Vattenfall har inlett ett intensifierat analysarbete för att klargöra förutsättningarna för nya kärnkraftreaktorer i Sverige. - Samtidigt har dessa investeringar lett till att flera av våra reaktorer tidvis går med begränsad eller ingen kapacitet. Detta bidrog givetvis till de två senaste vintrarnas pristoppar. Vi måste erkänna att Vattenfall som företag inte levt upp till våra egna och samhällets förväntningar när det gäller att utan väsentliga driftsstörningar klara uppgraderingen. Jag och övriga i Vattenfalls ledning är fast besluten att företaget ska prestera bättre framöver. Gott om utmaningar för världens energibolag Carl-Henrik Svanberg, född och uppvuxen i Porjus i norra Sverige med en pappa som arbetade för Vattenfalls vattenkraft, äntrade talarstolen och målade upp en bild där det finns gott om utmaningar för världens energibolag. – Det finns otroligt många komplexa energifrågor i världen som berör många områden. Det handlar om att göra rätt val för oss energibolag. För alla oss som jobbar med energi handlar det om att hantera risker. Vi räknar med att de fossila bränslena fortsätter dominera. Hittar vi inte mer olja och gas så är kol det vi har och så vill vi nog inte ha det. Vi måste hitta mer olja och gas, därför söker vi oss djupare ner i haven och i tuffare områden runt polcirkeln. Seminariet avslutade med en paneldebatt modererad av Vattenfalls kommunikationsdirektör Elisabeth Ström. Utöver Øystein Løseth och Carl-Henrik Svanberg deltog Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat på Svenskt Näringsliv, Jakob Eliassson, energipolitisk expert på Villaägarna och Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät. Paneldeltagarna var överens om att energimarknaden i Norden fungerar i Norden i dag och att de inte ser en snabb utfasning av den globala användningen av fossila bränslena. - Jag tror att det är svårt att globalt stoppa användning av fossila bränsle. Det finns ett klart samband mellan den ekonomiska utvecklingen och vad som händer på energimarknaden, menade Øystein Løseth och fick medhåll av Maria Sunér Fleming. - Den långsiktiga utvecklingen av energimarknaden är viktig. Det handlar om hur vi kan säkra leveranserna med intåg av mer förnybart i systemet och vi måste hitta alternativ till kol som baskraft. Det kommer att ta tid. Se film från Vattenfalls Economic Fall Seminar i Stockholm: