Nyhet | 2012-08-10 | 08:00

Tunga lyft i Hojum

Det var 20 år sedan sist som dammen för Hojums kraftverk i Trollhättan tömdes på vatten. Men nu har "proppen" dragits ur inför renovering av damm och tilloppskanal.

År 1937 stod dammen vid Hojums kraftverk klar. Det var några år innan kraftverket togs i drift år 1943. Sedan dess har mycket vattnet passerat och producerat åtskilliga kWh genom det anrika kraftverket. Senast 1992 tömdes dammen senast, alltså för 20 år sedan. Då var det för att Hojums kraftverk kompletterades med ett tredje aggregat, G16.

Nu genomförs omfattande underhållsåtgärder för att vidmakthålla dammens funktion och status. Bland annat totalrenoveras två utskov. Även elsystemen byggs om för dessa. Utöver dessa åtgärder kommer vissa betongreparationer samt en hel del blästring och målning av diverse järnkonstruktioner att genomföras. Hittillls har arbetena gått fantastiskt bra och tidplanen följts till punkt och pricka. Projektledare från Vattenfall Vattenkraft är Jonas Gunnarsson.

– Parallellt med de pågående arbetena på damm och tilloppskanal görs omfattande underhåll på samtliga aggregat i Hojum och de ska vara slutförda då jobben med dammen är klara. Dessa jobb utförs av VSN, berättar Magnus Carlson, Områdesansvarig för Göta älv.