Nyhet | 2012-05-03 | 08:20

Tunga turbinprojekt på Ringhals 1

Först ut i revision 2012 är Ringhals 1 som har planerat den längsta avställningen av de fyra blocken. I år är det många projekt som ska införas, speciellt i turbinanläggningen. På underhållssidan är däremot omfattningen något mindre än normalt.

Byte av lågtrycksturbiner på R1

Revisionen inleds den 6 maj och beräknas pågå i sju veckor. Flest jobb sker i år på turbin 12, där ROTEX-projektets byte av lågtrycksturbiner dominerar.

– Förra året gjorde vi motsvarande byte på den andra turbinsträngen och förhoppningen är förstås att jobbet ska gå minst lika bra i år, säger blockchef Björn Sjöström. De nya turbinerna är effektivare och gav oss cirka 12 MW extra ut på nätet.

Två turbinprojekt från föregående år behövde mer förberedelsetid och flyttades därför till årets revision. Det är TPC-projektets utbyte av turbinskyddssystem samt förbättringar i kondensatreningen på turbin 12 genom KRA-projektet.

Säkerhetshöjande
– Det är också viktigt att lyckas med Autobor-projektet som installerar en automatisk funktion för borinsprutningen i reaktorn, säger Björn. En ny borvattentank ska svetsas ihop på plats, då det inte går att ta in den i ett stycke i anläggningen. Vi sätter extra fokus på detta jobb eftersom projektet behöver använda hela den tillgängliga åtgärdsperioden i tidplanen.

BASS är ett långlivat projekt inom ramen för övergångsplanerna för en höjd säkerhetsnivå, som redan tuffat på i fem år och kommer att fortsätta ett par år till, innan jobbet med byte och separation av säkerhetsställverk är klart.

Björn Sjöström

– 2011 innebar slutet på de riktigt stora anläggningsändringarna på reaktorsidan, säger Björn. Genom RPS- och SP2-projekten har vi fördubblat viktiga säkerhetssystem och fått ett unikt lyft av säkerhetsnivån. Det är en bra grund som vi nu jobbar vidare ifrån.

Lugnt och metodiskt
Det interna mottot ”Säkert samarbete 24-7”, som myntades till förra revisionen lever i högsta grad vidare i år. Fokus är att skapa bra samverkan mellan alla som arbetar under revisionen, alla dagar dygnet runt.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals