Nyhet | 2011-11-03 | 15:00

Turbinjobb och pappersarbete på R4

Turbinåtgärderna fortsätter på Ringhals 4. Revisionen är inne på dygn 157 och än återstår åtminstone en veckas arbete innan första turbin kan fasas in på elnätet.

Ringhals 4 i höstdimma

Inom de närmaste dagarna kommer turbin 41 att vara återisolerad och klar. På turbin 42 är vattensystemen färdiga medan ett fåtal ombesiktningar och montagerestpunkter återstår för ångsystemen.

– Åtgärderna i anläggningen är nu på sluttampen, säger Göran Molin, blockchef för Ringhals 3 och 4. Men en hel del arbete återstår fortfarande med kontrolldokumentationen för turbinmoderniseringen, eftersom leverantören släpat efter med att sammanställa dokumentationen under montagets gång.

Intyg om överensstämmelse
När kontrollredovisningen är klar ska den granskas och godkännas av ackrediterat kontrollorgan för att Ringhals ska få intyg om överensstämmelse, IOÖ, för de genomförda anläggningsändringarna. Först därefter kan fasning ske till nätet.

– Av totalt cirka 700 arbetsmappar är nu omkring hälften färdiggranskade, säger Göran. Det kan bli så att vi står med en klar anläggning och väntar på att pappersarbetet ska bli färdigt. Från Ringhals sida stöttar vi Alstom i arbetet med kontrollredovisningen för att slutföra det snarast möjligt.

Turbin 41 prioriteras och blir troligen först att fasas in på elnätet medan resterande åtgärder, främst kontrolldokumentationen, i nästa steg slutförs för turbin 42.

Nästan som ny
I mångt och mycket är det en helt ny anläggning som ska tas i drift, en spännande och viktig del av moderniseringsarbetet. Ett 20-tal personer arbetar med det gemensamma varma provprogrammet för de tre stora projekten FREJ, TURBO och NICE. Totalt ska cirka 500 delprov genomföras, varav en tiondel hittills är avklarade. Under en treveckorsperiod efter fasningen kommer olika driftfall att testas och det hela avslutas med transientprov, exempelvis lastfrånslag och husturbindrift.

Läs mer
Aktuellt driftläge på Ringhals

Årets revisioner