Nyhet | 2013-06-17 | 11:30

Två av fyra revisioner klara på Ringhals

Sedan igår, den 16 juni, producerar Ringhals 4 åter el efter årets knappt månadslånga revisionsavställning. Och i lördags, den 15 juni, nådde Ringhals 1 full effekt igen efter sin revision. 

Under avställningarna har moderniseringar, underhållsåtgärder, bränslebyte och diverse provningar utförts. På Ringhals 1 har exempelvis kontrolltavlor byggts om i kontrollrummet och kondensatreningen i turbinanläggningen förbättrats. På Ringhals 4 har bland annat åtgärder gjorts för att förankra och jordbävningssäkra ställverksskåp som innehåller säkerhetsklassad utrustning. 

Ringhals 1 fasade in på elnätet den 2 juni men togs ur drift den 10 juni för reparation av en nivåmätare i en dränagetank. Den 12 juni, dagen efter återstarten, inträffade en mindre brand under isoleringsmaterial vid den ena turbinen. Ringhals interna räddningsstyrka släckte branden och återställningsarbetet var av liten omfattning. 

Sedan i söndags den 16 juni är alla Ringhals reaktorer i drift. Två av årets fyra revisioner är avklarade och nästa avställning planeras ske i augusti. 

Aktuellt driftläge för Ringhals reaktorer, 17 juni
R1: Full effekt.
R2: Drift vid 94 % effekt, revisionen inleds den 7 september
R3: Full effekt, revisionen inleds den 10 augusti
R4: Full effekt efter revisionen förväntas den 18 juni. 

För vidare information om Ringhals 1, kontakta:
Sven-Anders Andersson, blockchef för R1

För vidare information om Ringhals 4, kontakta:
Göran Molin, blockchef för R4

För övriga frågor, kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef 

Telefon: 0340-66 70 00
Ringhals AB432 85 Väröbacka 

Lämnat av:Ringhals kommunikationsavdelning, telefon: 0340-66 70 00

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals