Nyhet | 2012-12-03 | 15:28

Tvångstappning av Vänern

Idag måndag inleder Vattenfall en så kallad tvångstappning av Vänern.  Den regniga sommaren och hösten har medfört att Vänerns vattennivå gradvis stigit. Under i stort sett hela hösten har därför Vattenfall avtappat maximalt inom ramen för sitt tillstånd. Under vecka 48 steg vattennivån i Vänern ytterligare ett antal centimeter och passerade gränsen då tvångstappning skall inledas. Den här gränsen ligger vid den här tiden av året på44,85 meteröver havet.  För att försöka undvika en situation med höga vattennivåer tillämpar Vattenfall den så kallade tappningsstrategin. Det är en överenskommelse mellan Vattenfall och Länsstyrelsen i Västra Götaland som tillkom 2008.  - Förenklat innebär tappningsstrategin att ju högre nivån stiger i Vänern desto större vattenflöde avtappas. Aktuell vattennivå i Vänern medför därför att avtappningen nu är maximal i förhållande till de bestämmelser som finns i tappningsstrategin, säger Magnus Carlson, områdesansvarig för Göta älv på Vattenfall Vattenkraft AB.  Tvångstappningen inleddesvid midnatt natten till måndag och kommer att pågå till dess vattennivån sjunkit till under44,85 meteröver havet. Skulle nivån däremot fortsätta stiga inträder fas två av tvångstappningen vid 45,15 meteröver havet, då ökas avtappningen ytterligare.  - Tvångstappning innebär att vi ökar tappningen i Vargön som är det första kraftverket i Göta älv, till900 kubikmeterper sekund. Det motsvarar en ökning från tidigare med omkring50 kubikmeterper sekund, säger Magnus Carlson, och fortsätter:  - Vi förstår folks oro och följer situationen med största allvar samt gör allt vi kan inom ramen för gällande vattendom att tappa så mycket vatten som möjligt.