Nyhet | 2010-03-12 | 08:41

Tyskt högspänningssnät säljs

Vattenfall har idag tecknat avtal om att sälja sitt dotterbolag 50Hertz Transmission GmbH, som äger och driver Vattenfalls högspänningsnät i Tyskland. Detta rapporteras om i media, till exempel i SvD, DN, SVT och TV4. Avtalet är tecknat med den belgiska stamnätsoperatören Elia och till australiensiska Industry Funds Management (IFM), en av världens största infrastrukturinvesterare. Enligt avtalet kommer IFM att äga 40 procent medan Elia kommer att äga 60 procent och ha den operativa kontrollen. – Vi är mycket nöjda med att ha funnit köpare som uppfyller alla de villkor vi ställt för en försäljning; att de har ett långsiktigt perspektiv, att de garanterar framtida nätinvesteringar och säkerställer fortsatt tillgänglighet till nätet för alla elproducenter samt verkar för att förbättra transmissionen av el över nationella gränser, säger Lars G. Josefsson, Vattenfalls vd och koncernchef. Det överenskomna företagsvärdet (enterprise value) uppgår till 810 MEUR (cirka 8 000 MSEK). Den positiva kassaflödeseffekten för Vattenfall ligger i samma storleksordning. Dessutom uppnås ytterligare positiva kassaflödeseffekter genom att köparna övertar ansvaret för att genomföra nödvändiga investeringar i transmissionsnätet. Dessa investeringar beräknas uppgå till flera miljarder Euro. Transaktionen, som beräknas slutföras under det andra kvartalet 2010, kräver godkännande av EU:s konkurrensmyndighet och tyska Näringsdepartementet (BMWi).