Nyhet | 2012-12-20 | 07:59

Underhåll av fossil produktion tar ännu stor del av investeringsbudgeten

Mellan år 2006 och 2011 ökade Vattenfalls andel investeringar i fossil produktion från 31 till 52 procent. Samtidigt minskade andelen investeringar i förnybar produktion från 29 till 18,5 procent. Förklaringen är att företaget under den här perioden växte genom förvärv av exempelvis Nuon med en hög andel fossil produktion. Vattenfalls investeringsprogram kan delas upp i två delar: nyinvesteringar och underhållsinvesteringar. Den senare används för att ta hand om existerande produktionstillgångar medan den förra, som namnet antyder, används för investeringar i ny kapacitet. - Den absolut största delen av investeringsbudgeten går åt till att ta hand om existerande produktionstillgångar, säger Anders Dahl, Sverigechef och chef för business division Distribution and Sales. Eftersom Vattenfall fram till 2009 växter genom förvärv av exempelvis Nuon med en hög andel fossil produktion går mycket av investeringsbudgeten till att ta hand om de existerande tillgångarna. - Vi kommer att fortsätta göra underhållsinvesteringar i fossila anläggningar så länge vi äger dem, förklarar Anders Dahl Ljusare sida Under perioden 2009-2011 har Vattenfall i stor omfattning nyinvesterat i förnybart med en topp 2009 då koncernen investerade 9,3 miljarder kronor i framför allt ny vindkapacitet. - Sen 2009 har investeringstakten minskat något eftersom vi har befunnit oss i en konsolideringsfas, säger Anders Dahl. Investeringarna har lett till att andelen förnybart i Vattenfalls produktionsmix har vuxit från 22 till 24 procent under perioden 2006-2011. - Vår vindkraftproduktion har utvecklats från 0,6 TWh 2006 till 4 TWh 2012 och Vattenfall är i dag en av världens största operatörer av havsbaserad vindkraft, förklarar Anders Dahl. Kommande ökning Enligt den nu gällande investeringsplanen för perioden 2012-2016 som är på väg att revideras, så kommer investeringar i tekniker med låga CO2-utsläpp att öka. - Då pratar vi om förnybart och kärnkraft. Andelen investeringar kommer att öka från 33 procent 2012 till 66 procent 2016. Den allra största delen handlar om ny vindkraft, säger Anders Dahl.