Nyhet | 2010-07-29 | 09:02

Underhållsarbete i Forsmarks bruk

Grävning i Forsmarskån

Under sommaren pågår bland annat reparationer på den gamla herrgården i Forsmarks bruk.
– Herrgården kommer att få ett nytt tak och fasad till följd av ett takläckage under den stränga vintern, säger Torbjörn Lundgren, ansvarig för Forsmarks fastighetsbestånd.
Herrgården ska även målas, något som också gäller en av brukets gamla ladugårdar.

Renoveringsarbeten är inte det enda som händer i bruket när det gäller underhåll. Forsmarksån har rensats från slam, vass och träd som begränsat vattenflödet. Sträckan som har rensats är cirka en kilometer lång och sträcker sig från Forsmarks bruk till Länsöån där åarna möts.
– Rensningen behövs särskilt när vårfloden kommer och vattenståndet stiger. Annars finns det risk för översvämning, säger Per Bons som ansvarar för driften av Fosmarks industri- och ytterområde.

Forsmarks bruk är en av Sveriges bäst bevarade vallonbruk och ägs sedan 1975 av Forsmarks Kraftgrupp AB.

Läs mer om Forsmarks bruk