Nyhet | 2010-05-18 | 10:25

Underhållsarbeten utan strömavbrott

Underhåll på strömförande ledningar – är det möjligt? Ja, med AMS. AMS står för ”arbete med spänning”. Arbetsmetoden gör det möjligt att serva och underhålla elledningar utan att du som kund blir utan ström. Under första kvartalet i år utfördes mer än 25 procent av underhållsuppdragen på Vattenfalls elledningar med AMS. Vattenfall arbetar ständigt med underhåll och med AMS kan nätet alltså hållas spänningssatt under arbetet. Eftersom metoden är så fördelaktig för kunderna startades Vattenfall Services i höstas ett projekt för att öka andelen arbeten med AMS. Vanliga missuppfattningar är att AMS skulle vara farligt och dyrare än andra metoder. Men Jonas Gustavsson, gruppchef projektledning på Vattenfall Services, menar att det är myter och fördomar. – Det är en allmän trend i samhället att avbrott tolereras allt mindre. AMS är en bra och säker metod som ligger väl i tiden. Dessutom blir arbetsplaneringen enklare och totalkostnaden lägre jämfört med traditionella metoder där avbrott tidigare setts som en självklarhet. ”Avbrottsfritt som utgångsläge” Sedan årsskiftet har mer än 25 procent av det totala antalet driftordrar utförts med AMS. Målet är att nå upp till målet 50 procent under 2011. Håkan Gustavsson är distributionsteknikchef på Vattenfall Eldistribution. – Vi vill ha avbrottsfritt som utgångsläge. I stället för att tänka ”hur kan vi bryta strömmen” ska vi tänka ”hur kan vi lösa detta utan att bryta strömmen?”. Det är en förändring av tänkesättet, förklarar han.