Nyhet | 2013-06-14 | 14:30

Unga kärnkraftsexperter från hela världen samlas i Stockholm

Den 17-20 juni samlas 400 unga kärnkraftsmedarbetare från hela världen i Stockholm för European Nuclear Young Generation Forum (ENYGF) som Vattenfall är huvudsamarbetspartner för.

Drygt 400 deltagare väntas komma till Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan som anordnas vartannat år på olika platser i Europa.

Årets konferens har tre teman: att driva kärnkraftverk, avveckling och avfall, kärnkraft i framtiden. Konferensen består av föredrag, workshops, presentation av tekniska uppsatser och knytkonferens (unconference). Studiebesök till anläggningar med nukleär anknytning kommer också att anordnas.

Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls affärsdivision Nuclear Power, inledningstalar. Andra välkända föredragshållare är amerikanen Sigval Berg som har en karriär bakom sig med ledande positioner inom World Association of Nuclear Operators (WANO) och Institute of Nuclear Power Operations (INPO).

Fakta
Young Generation (YG) grundades i Sverige 1994. YGs syfte är att främja personliga nätverk, bidra till erfarenhetsspridning och öka kunskapen om kärnkraft i ett brett perspektiv. European Nuclear Society Young Generation Network (ENSYGN) är ett samarbete mellan nationella YG-nätverk som vartannat år organiserar en konferens i Europa under namnet European Nuclear Young Generation Forum, ENYGF. Vattenfall och Westinghouse är huvudsamarbetspartners för årets konferens.