Nyhet | 2011-06-29 | 09:00

Unik energilösning i Haninge

Vattenfall Heat i Drefviken har tecknat avtal med Wallenstam Bostad AB att fjärrvärmeansluta ett nytt bostadsområde med 196 lägenheter samt ett tiotal butiker och garage på Poseidons gränd, centralt i Haninge.

– Det här är en unik lösning, som kombinerar fjärrvärme med frikyla från marken, säger Thomas Holm, säljare på Vattenfall Heat.

Wallenstam bygger energisnåla så kallade passivhus, som behöver kyla på sommaren. De strävar hela tiden efter att hitta resurseffektiva energilösningar till sina hus och i detta fall kommer de att borra efter frikyla för att lösa kylbehovet samtidigt som Drefvikens kraftvärmebaserade fjärrvärme används för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten.

Sammantaget rör det sig om sju huskroppar med en uppvärmd yta på 21 000 kvadratmeter och ett årligt värmebehov på totalt 700 MWh (33 kWh per kvadratmeter och år).

– Den här energilösningen passade oss perfekt och vi är glada över att arbetet har gått så bra, säger Anders Lehto, projektledare hos Wallenstam.

– Avtalet är resultatet av drygt ett års förhandling och vi har kommit fram till en lösning som passar just denna kund. Nu hoppas vi på diskussioner om framtida projekt, bland annat om Älta, där Wallenstam kommer att bygga, säger Thomas Holm.