Nyhet | 2011-06-20 | 13:24

Unika högskoleingenjörer examinerade

Sveriges första högskoleingenjörer i kärnkraftteknik har nu tagit examen. Vattenfall sponsrar den unika ettåriga utbildningen och Women in nuclear-mentorskapet kopplat till programmet. Tjugoen studenter, nitton män och två kvinnor, avslutade i början av juni utbildningen i kärnkraftteknik vid Uppsala universitet. Studenterna är nöjda med utbildningen, som är sponsrad av Vattenfall tillsammans med andra branschaktörer, och kan mycket väl tänka sig en framtid i kärnkraftbranschen. Women in Nuclear Vattenfall sponsrar även WiN-mentorskap (Women in Nuclear), där Vattenfall Management Consulting har utformat och implementerat mentorskapet. Samtliga elever har haft en mentor som de har hållit kontakt med under utbildningen. [caption id="attachment_11876" align="alignnone" width="400" caption="Sveriges första högskoleingenjörer i kärnkraftteknik har nu tagit examen."]Sveriges första högskoleingenjörer i kärnkraftteknik har nu tagit examen.[/caption] – Anledningen till att vi erbjuder mentorer är att vi vill ta hand om studenterna. Det är en unik situation eftersom samtliga mentorer med undantag för en är kvinnor, förklarar Monica Bowen-Schrire, ordförande för WiN Sverige. Den enda manlige mentorn, Jörgen Gustafsson, är övertygad om vikten av att öka intresset för kärnkraften på universitet och högskolor. – Det finns ett stort behov av ny arbetskraft för att vi ska kunna länka till den kompetens som finns i dag. Mentorerna Frida Lundgren och Wickie Andersson håller med och poängterar även att fler kvinnor behövs i branschen. – Vi blir fler och fler i kärnkraften men vi är fortfarande inte tillräckligt många för att bilda nätverk liknande dem som män skapar.