Nyhet | 2008-04-11 | 12:30

Unika möjligheter för kärnkraftsutbildning på Barsebäck

Vilken plats kan vara bättre lämpad för att utbilda kärnkraftspersonal än ett nedlagt kärnkraftverk? På Barsebäck startar nu en ny obligatorisk påbyggnadskurs för kärnkraftbranschens underhållspersonal i regi av KSU, Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB.

- Barsebäck ger unika möjligheter för utbildning under verkliga förhållanden. Vi använder anläggningen som en stor simulator med praktikpass i en autentisk miljö i kärnkraftverket, säger Peter Andersen, utbildningsutvecklare vid KSU Barsebäck.

Den första utbildningsomgången inleddes i början av april. Under en vecka utbildas en grupp med blandad bakgrund inom underhållsområdet i yrkesmannaskap och säkerhetskultur. Samtliga deltagare bor i stugbyn utanför kraftverksområdet, och även kvällstid är det någon form av kursaktivitet.

- Yrkesmannaskap handlar om attityder och beteenden, fortsätter Peter. Utbildningen försöker bland annat stimulera till kommunikation och erfarenhetsutbyte, vilket i sin tur ingår i ett gott yrkesmannaskap.

KSU:s utbildningsenhet i Barsebäck har etablerats i samarbete mellan kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Här ska enligt planerna 300 personer per år utbildas.

- Det har inte tidigare funnits någon strukturerad utbildning för underhållspersonal på samma sätt som för driftpersonal, säger Peter. Responsen från eleverna har hittills varit positiv och vi som är lärare trivs och känner oss engagerade.

Allan Hultgren från Forsmark ska byta en ventil tillsammans med kollegor från Ringhals och Oskarshamn.

Allan Hultgren från Forsmark ska byta en ventil tillsammans med kollegor från Ringhals och Oskarshamn.
- Det är ett mycket bra upplägg att varav teori och praktik, säger Allan Hultgren. Under mina 20 år på Vattenfall är det här en av de bättre utbildningarna.

Så arbetar vi med säkerheten på våra kärnkraftverk