Nyhet | 2011-12-20 | 12:35

Unikt fordonstest i Berlin

Vattenfall inleder världens första test av en företagsbilpark med BMW:s ActiveE-elbilar i ett samarbete med BMW och Siemens. 30 fordon kommer att överlämnas till företagskunder och privata användare i Berlin. [caption id="attachment_14836" align="alignleft" width="226" caption="Vattenfall fungerar som systemintegratörer i projektet."]Vattenfall fungerar som systemintegratörer i projektet.[/caption] Vattenfalls roll i det gemensamma BMW ActiveE-projektet är att fungera som system-integratörer, och ansvarar också för de kundbehov som berör infra-strukturen. Förutom att installera laddningsenheter och tillhandahålla elektriciteten ska Vattenfall också garantera tillgången till offentliga laddstationer. Försöket med BMW 1-serie Coupé med helelektrisk drivning förväntas också ge värdefull information från den vardagliga användningen av fordonet. BMW planerar att leverera över 1.000 ActiveE-fordon till de större mark-naderna världen över under 2012. Carl Friedrich Eckhardt, chef för Business Development Vattenfall Europe Innovation, säger: – Nyckeln till den innovativa laddningskontrollen är kommunikationen mellan BMW:s ActiveE-fordon och Vattenfalls laddstationer. Den gör det möjligt att överföra information om energihanteringen till elbilarna, till exempel uppgifter om tillgängligheten på vindkraftsel och nätkapacitet. De här uppgifterna används för att optimera laddningskurvan genom att batteridata, bland annat laddningsstatus och temperatur, kombineras med användarbehov som exempelvis planerade avresetider. Det trevliga med detta är att kontrollerad laddning gynnar kunderna, biltillverkarna och energileverantörerna i lika stor mån. En rad olika forskningsprojekt baserade på BMW ActiveE har genomförts för att utforma det laddningsgränssnitt som ska sammanlänka elbilarna och elnätet. Dessa projekt, som fått stöd från det tyska miljödepartementet (Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit – BMU), syftar till att öka möjligheterna att värna om miljön på ett bättre sätt genom användning av elbilar.